permanente educatie

Permanente educatie is nodig om de juiste competenties en vaardigheden van het beroep te verkrijgen en te behouden. De trajecten, de kennismakingsdagen en ook verschillende interventies van Andersom Organiseren zijn geaccrediteerd door:
KNMP, KABIZ, CvAH, NVAVG en Verenso.

Accreditatie voor andere doelgroepen kan worden aangevraagd.

6

Accreditatie-uren voor
openbare apothekers

Werksymposium voor en door (poliklinische) apothekers

KNMP geaccrediteerd
19

Accreditatie-uren voor
openbare apothekers

Traject ‘Efficiënter werken en hogere kwaliteit in de apotheek’

KNMP geaccrediteerd
8

Accreditatie-uren voor
openbare apothekers

Training ‘Bespreekbaar maken van functioneren en gedrag’

KNMP geaccrediteerd
4

Accreditatie-uren voor
huisartsen

Werksymposium voor en door huisartsen

CvAH, NVAVG en Verenso
6

Studie-uren voor
huisartsen

Training ‘Bespreekbaar maken van functioneren en gedrag’

CvAH, NVAVG en Verenso
14

Studie-uren voor
apothekersassistentes

Traject ‘Efficiënter werken en hogere kwaliteit in de apotheek'

KABIZ geaccrediteerd
15

Studie-uren voor
dokterssassistentes

Traject ‘Efficiënter werken en hogere kwaliteit bij de huisartspraktijk'

KABIZ geaccrediteerd