Overleg
Andersom Organiseren
en Leidinggeven

Datum

17 en 18 januari, 14 en 15 maart,
16 en 17 mei en 13 en 14 juni

Locatie

Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG  Baarn

Voor wie

 Zorgprofessionals die leiding moeten geven zoals praktijkmanagers, teamleiders, apothekers, etc. 

Werkwijze
Er wordt gewerkt vanuit een fictieve organisatie. Het is een interactief programma, cases vanuit de praktijk worden ingebracht, gecombineerd met korte masterclasses in relatie tot de theorie. 

Vaardigheden
- Stijl van leidinggeven en leidingnemen
kunnen aanpassen;
- Gedrag en functioneren kunnen bespreken en laten aanpassen;
- Verbetertechnieken kunnen kiezen en toepassen;
- Verbeteringen kunnen implementeren en borgen; Voortgang kunnen monitoren.

Werkvorm
De training wordt gegeven in 4x 2 dagen, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van een fictieve organisatie. Er is voldoende ruimte om de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk. 

Leergang Andersom Organiseren en Leidinggeven

Voorbereiding op verandertrajecten zoals Lean, Value Based Healthcare (VBHC), (ont)regelprojecten zorgaanbieders en  kantelen van organisaties
Andersom Organiseren is een veranderaanpak. Samen met alle medewerkers wordt gewerkt aan wat ertoe doet voor de klant. De bestaande organisatie- en besluitvormingsstructuur zit dan vaak in de weg. Deze leergang is een voorbereiding op wat nodig is om te kunnen veranderen. Daarnaast is de opbouw zodanig dat de verandering tegelijkertijd kan worden uitgevoerd. 

Programma Andersom Organiseren en Leidinggeven
Er wordt vormgegeven aan een nieuwe werkstructuur gebaseerd op de doelen van de organisatie waarbij leidinggevende zorgprofessionals verbeteren in steeds anders samengestelde teams, afhankelijk van de klantvraag en de geconstateerde of ervaren belemmeringen.

Kennis

  • Het effect van een gekozen organisatiestructuur en de
  • voor- en nadelen van andere structuren;
  • Samenwerking, teamsamenstelling, besluitvorming;
  • Kenmerken en stijlen van leidinggeven;
  • Het verschil tussen leidinggeven en leidingnemen;
  • Verschillende relevante verbetertechnieken;
  • Simpele implementatie middelen;
  • Het monitoren van de voortgang.