uw partner in veranderen

waarom andersom?

Herkent u zich in onderstaande voorbeelden? 

Lange wachttijden

Klanten begrijpen vaak niet waarom iets zo lang moet duren. Hoe komt het dat het niet direct geregeld kan worden? Waar zijn ze allemaal mee bezig, terwijl ik aan het wachten ben? Dit levert ongenoegen bij klanten en bij medewerkers.

Kwaliteit niet optimaal

De kwaliteit van de dienstverlening is niet optimaal. Klanttevredenheid moet omhoog. Werkt iedereen op dezelfde manier? Is er veel overdracht van werk? Er worden onnodige fouten gemaakt.

Icoon laadkraan

Het werk komt niet af

Steeds meer mensen nodig voor het zelfde werk? De dag beginnen met achterstand? Overwerken is geen uitzondering meer? Dit levert stress bij medewerkers.

Icoon schuifknoppen

Marges staan onder druk

Terwijl de omzet gelijk blijft, stijgen de kosten. Vooral personele kosten, maar ook investeringen op het gebied van ICT, robottisering en outsourcing. Kunnen we daarna met het huidige team meer werk verzetten? Groeit het rendement door deze investeringen?

herkenbaar?

herkenbaar?

maar wat is het resultaat?

De resultaten die met Andersom Organiseren bereikt worden, zijn onder andere:

Het vrijspelen van capaciteit, vaak 10-20%, waardoor een betere dienstverlening kan worden geleverd. 

Leidinggevenden ervaren dat zij grip krijgen op het realiseren van doelen en resultaten.

De dagelijkse werkzaamheden verlopen aanmerkelijk soepeler.

Een hogere klanttevredenheid 

De medewerkers gaan met meer plezier naar hun werk, werken zelfstandiger en op een hoger niveau.

Er is een groei in de omzet zichtbaar. Met dezelfde mensen kan meer werk worden verzet.

Het werk is op tijd af, omdat er veel efficiënter wordt gewerkt.

AAN DE SLAG

Icoon beker winnaar

Beter samenwerken en leidinggeven: de beste willen zijn

Het samen met leidinggevenden én medewerkers verbeteren van het niveau van alle medewerkers. Leidinggeven door het aanspreken op functioneren en gedrag. Afhankelijk van het uitgangspunt en de doelstelling kan een voorstel worden gedaan.

Icoon netwerk

Het traject ‘Efficiënter werken en hogere kwaliteit' 

Het samen met leidinggevenden én medewerkers vormgeven aan een geoliede dagelijkse operationele bedrijfsvoering. De ervaring leert dat in deze fase ongeveer 10 - 20% van de capaciteit wordt vrijgespeeld door een eenvoudiger werksysteem met minder zoeken en minder kans op fouten. Een traject met 20 - 30 medewerkers duurt 8 - 12 weken.

Icoon certificaat

Kennismaken?
Kom naar het Werksymposium!

Tijdens het werksymposium ervaart u hoe de aanpak van Andersom Organiseren de bedrijfsvoering van uw organisatie kan verbeteren. Na deze dag kunt u direct aan de  slag in uw eigen organisatie. Een deel van het programma wordt verzorgd door iemand die door deze aanpak efficiënter is gaan werken en dit graag met u wil delen.
Het werksymposium zal worden gehouden voor een groep van 14 - 16 deelnemers. Het eerstvolgende werksymposium vindt u in de agenda. 

Icoon puzzelstukje

Elkaar beter begrijpen door de teamrollen van Belbin®

Het begrip 'teamrol' is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin van BelBin Associates in Cambridge. Hij onderzocht 20 jaar lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams. De centrale vraag hierbij is: Hoe komt het dat zoveel teams, samengesteld uit zeer getalenteerde individuen, falen, terwijl teams die met veel bescheidenere talenten zijn toegerust, harmonieus en succesvol opereren?

Icoon twee linealen

Groei en kwaliteit

Na het traject kan de vrijgekomen capaciteit benut gaan worden. Bij de start van het traject ‘Efficiënter werken en hogere kwaliteit' is er als eerste, samen met de leidinggevende, kritisch gekeken welke doelen er zijn met de vrijgekomen capaciteit.
Bijvoorbeeld:

  • een verlaging van de personeelskosten
  • een verhoging van het rendement
  • een verbetering van de interne communicatie
  • een hogereklanttevredenheid.

Afhankelijk van het uitgangspunt en de doelstelling kan een voorstel worden gedaan.